رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

آناتومی اسکولیوز

برای درک بهتر آناتومی اسکولیوز ابتدا باید ستون فقرات طبیعی را به خوبی بشناسید. در ستون فقرات چهار ناحیه وجود دارد:

ستون فقرات گردنی:

همان گردن است که از قاعده ی جمجمه تا ناحیه ی سینه ای ادامه دارد. شامل هفت مهره است که با حروف اختصاصی C1 تا C7 نام‌گذاری می‌شوند که C1 چسبیده به جمجمه و C7 نزدیک قفسه صدری است.

ستون فقرات سینه ای:

ناحیه ی میانی پشت شامل دوازده مهره است که با حروف اختصاصی T1 تا T2 نام‌گذاری می‌شوند. این مهره‌ها به دنده‌ها اتصال دارند و نسبت به سایر قسمت‌های ستون فقرات پایدارترند. این ناحیه در ستون فقرات به اندازه ی سایر نقاط

 حرکت ندارند.

ستون فقرات کمری:

در ناحیه ی کمر پنج مهره وجود دارد که با حروف اختصاصی L1 تا L5 نام‌گذاری می‌شوند. این مهره‌ها بزرگ‌ترند و قسمت عمده ای از وزن بدن را تحمل می‌کنند. این قسمت در واقع آخرین قسمت متحرک ستون فقرات هستند. گاه مهره ی L5 به ناحیه خاجی می‌چسبد.

استخوان خاجی و دنبالچه:

استخوان خاجی شامل پنج مهره است که معمولاً در بزرگ‌سالی به هم چسبیده‌اند. استخوان دنبالچه که استخوان انتهایی است از چهار مهره (گاهی پنج مهره) به هم چسبیده تشکیل می‌شود.

از پشت که به ستون فقرات بنگریم ستون فقرات مستقیم است. اگر از پهلو بنگریم ستون فقرات انحناهایی به داخل و خارج دارد که این انحناها هم به لحاظ انعطاف پذیری و هم برای تحمل وزن اهمیت دارند.

دو نوع انحنا وجود دارد: کیفوز و لوردوز. این دو انحنا در نگاه به ستون فقرات از پهلو مشخص می‌شود.

  • کیفوز: انحنا به طرف داخل است که در ناحیه ی سینه ای و خاجی دیده می‌شود.
  • لوردوز: انحنا به خارج است که در ناحیه ی گردنی و کمری دیده می‌شود.

ساختمان ستون فقرات پیچیده است، ستون فقرات انسان از ۲۴ مهره ی مجزا تشکیل شده است. در بین این مهره‌ها، دیسک قرار دارد که از یک قسمت شبیه تایر در خارج (به نام آنولوس فیبروزوس) و یک قسمت ژلاتینی در داخل (بنام نوکلئوس پولپوزوس) تشکیل شده است.

  • دیسک نقش جذب نیروها و عملکرد بالشتکی برای حرکت دارد.

مهره‌ها و دیسک بین مهره ای تونلی درست می‌کنند (کانال نخاعی) که طناب نخاعی و اعصاب از آن می‌گذرند. طناب نخاعی از قسمت عمده ی کانال نخاعی عبور می‌کند. ریشه های عصبی داخل کانال از آن جدا و از ناحیه ای به نام فورامن خارج می‌شوند. در نهایت به اعضای هدف می‌رسند.

علاوه بر مهره‌ها، دیسک و اعصاب، ستون فقرات شامل عضلات، رباط‌ها و عروق خونی است. رباط‌ها همانند طناب‌های انعطاف پذیری استخوان‌ها را به هم متصل می‌کنند. عضلات، بافت نرمی هستند که منبعی برای حرکت می‌باشند. عروق خونی، تغذیه ی مناسب این عناصر را بر عهده دارند. این مجموعه به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند تا پایداری ستون فقرات و حرکت را فراهم آورند.