رد کردن لینک ها

اسکولیوز چیست؟

اگر به ستون فقرات طبیعی یک فرد از پهلو بنگرید: سه انحنا می‌بینید که انحنای گردنی رو به جلو، انحنای سینه ای رو به عقب و انحنای کمری رو به جلوست. از پشت که به فرد بنگرید ستون فقرات مستقیم است و هیچ انحنایی ندارد. اسکولیوز به انحنای طرفی در ستون فقرات گفته می‌شود که هنگامی که از پشت به ستون فقرات می‌نگرید آن‌را می‌بینید. انحنای اسکولیوز می‌تواند به شکل C یا S باشد.

اسکولیوز معمولاً در کودکان دیده می‌شود؛ اما گاه تشخیص داده نشده یا انحنا پیشرفت می‌کند و در بزرگ‌سالی دیده می‌شود.اسكوليوز

اسکولیوز در بسیاری از موارد با دقت مربیان بهداشتی مدارس کشف  و به پزشک معرفی می شود. این عارضه در بسیاری موارد با بریس درمان می‌شود. بریس همان لباس فلزی فایبرگلاس (یا انواع دیگر) است که باعث عدم پیشرفت انحنا و در مواردی اصلاح آن می‌گردد.

در مواردی اسکولیوز شدید یا در حال پیشرفت سریع می‌باشد که برای اصلاح آن به جراحی نیاز دارد. بیماران دچار اسکولیوز به خصوص کودکان، از مبتلا شدن می‌ترسند. آن‌ها گاهی نگران تفاوت خود با دوستانشان هستند و گاه از پوشیدن بریس و پیگیری بیماری امتناع می‌کنند؛ اما باید دانست و به آن‌ها اطمینان داد که اسکولیوز دلیلی برای سرخوردگی و ناراحتی نیست. کنترل این بیماری می‌تواند زندگی آن‌ها را همانند زندگی دوستانشان حفظ کند و آنان نیز مانند سایرین از زندگی لذت ببرند.