رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

علایم اسکولیوز

اسکولیوز همیشه به آسانی کشف نمی‌شود. در مواردی به علت رشد سریع کودک، والدین زمانی متوجه بیماری می‌شوند که علائم شدید شده است. خود را به دلیل غفلت از علائم کودکان سرزنش نکنید. گاه هنگام پوشیدن لباس فرزندتان و گاه در استخر متوجه آن می‌شوید. از علائم قابل توجه اسکولیوز به موارد زیر اشاره می‌شود:

  1. کج شدن بدن به یک طرف؛
  2. نا قرینگی شانه و بلند شدن یک طرف کتف یا بالا قرار گرفتن یکی از شانه‌ها؛
  3. ناقرینگی سطح لگن و خط کمربند؛ یکی از سطوح لگن بالاتر قرار می‌گیرد و گاه با احساس کوتاهی اندام متوجه آن می‌شوید.
  4. برآمدگی دنده های یک طرف نسبت به طرف مقابل.

به شکایاتی که کودکان گاهی از درد شدید، خستگی و درد پشت و ساق‌ها اظهار می‌کنند، توجه کنید.

همه ی این علایم نیز در اسکولیوز بالغین نیز دیده می‌شوند