رد کردن لینک ها

اشتراک گذاری

پیشگیری و رهایی از اسکولیوز

واقعیت این است که اسکولیوز قابل پیشگیری نیست.

غربالگری کودکان در دبستان و مدارس راهنمایی می‌تواند به تشخیص زودرس کمک کند. اسکولیوز به ندرت دردناک است؛ لذا گاه بسیار دیر تشخیص داده می‌شود. والدین گاه، هنگام برهنه بودن بچه و تعویض لباس فرزندشان به علائم اسکولیوز توجه می‌کنند. بعضی از علائمی که والدین باید به آن توجه کنند عبارتند از:

  1. برجستگی یکی از شانه‌ها یا غیر قرینگی شانه‌ها؛
  2. غیر قرینگی ناحیه ی کمری و بالا بودن یک طرفه خط کمربند؛
  3. بالاتر بودن مفصل ران یک طرف نسبت به طرف دیگر؛
  4. لباس‌ها متناسب تن نیستند، خط لباس غیر قرینه می‌ایستد یا پاچه های شلوار غیرقرینه‌اند.
  5. فرد به یک طرف خود را خم می‌کند یا به شکل غیر طبیعی حرکت می‌کند.

به هر حال اگر هرکدام از موارد فوق را مشاهده کردید فوراً به پزشک جراح ستون فقرات مراجعه نمایید تا کودک شما را بررسی کند.

image016